Chính sách bảo mật cá nhân

Người sử dụng cần tuân thủ các điều khoản dưới đây do trang Web đề ra. Tuân thủ các qui định về sử dụng dịch vụ của trang web.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Alo Japan tôn trọng quyền riêng tư, đặc biệt quan tâm đến việc bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng. Alo Japan hiểu được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ và đảm bảo bí mật dữ liệu thông tin của từng cá nhân để xây dựng cũng như tạo niềm tin và sự an tâm tuyệt đối của quý khách hàng dành cho Alo Japan.

Trong bất kỳ trường hợp nào liên quan đến lỗi bảo mật dữ liệu hoặc những vấn đề liên quan, quý khách vui lòng liên hệ đến chúng tôi qua e-mail : info@alojapan.vn

Bảo mật

Alo Japan kiểm soát chặt chẽ việc tiếp cận của nhân viên đến dữ liệu mà quý khách hàng đăng tải thông qua các dịch vụ của www.alojapan.vn và cam kết đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được nhìn thấy bởi bất cứ ai không cần phải có quyền truy cập vào nó. Các hoạt động của dịch vụ www.alojapan.vn đòi hỏi rằng một số nhân viên cần có quyền truy cập vào các hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân. Ví dụ, để nghiên cứu và hỗ trợ một vấn đề cụ thể nào đó mà quý khách hàng đang gặp với các dịch vụ www.alojapan.vn, Alo Japan có thể cần phải truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Những nhân viên này đều bị cấm sử dụng những quyền để xem dữ liệu cá nhân trừ khi nó là cần thiết để làm như vậy. Alo Japan có những thiết lập kỹ thuật để kiểm soát nhằm đảm bảo rằng bất kỳ quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đều được theo dõi kỹ càng.

Tất cả nhân viên chính thức và nhân viên hợp đồng của Alo Japan đều bị ràng buộc bởi các chính sách liên quan đến dữ liệu cá nhân và chúng tôi xử lý những vấn đề này ở tầm quan trọng cao nhất trong công ty.

Chính sách nhân sự

Tất cả các nhân viên phải đọc hiểu và ký thoả thuận tuân thủ chính sách an ninh thông tin toàn diện của Alo Japan bao gồm việc đảm bảo sự an ninh, sẵn sàng, và bảo mật các dịch vụ của www.alojapan.vn

Chứng chỉ bảo mật

Các hệ thống cung cấp và lưu trữ dữ liệu của các dịch vụ www.alojapan.vn luôn đòi hỏi phải duy trì nhiều chứng chỉ khác nhau liên quan đến bảo mật.

Sẵn sàng trong mọi sự cố

Alo Japan hiểu rằng quý khách hàng sử dụng các dịch vụ www.alojapan.vn để làm việc. Cam kết làm hết sức để các dịch vụ www.alojapan.vn luôn sẵn sàng bất kỳ khi nào quý khách hàng cần đến. Cơ sở hạ tầng của chúng tôi chạy trên nền hệ thống được thiết kế để có thể chịu đựng được các sự cố, ví dụ khi có máy chủ gặp sự cố hoặc ngay cả khi trung tâm dữ liệu có sự cố. Đội ngũ nhân viên vận hành hệ thống thường xuyên đo lường và kiểm tra khả năng phục hồi từ sự cố của hệ thống và Alo Japan luôn có nhân viên theo dõi để có thể kịp thời xử lý các sự cố ngoài ý muốn.

Khả năng phục hồi

Alo Japan định ra một quy trình kỹ càng cho vấn đề sao lưu và phục hồi, điều này cho phép chúng tôi có thể phục hồi hệ thống từ những sự cố nghiêm trọng. Thông tin cá nhân và mã nguồn được tự động sao lưu định kỳ. Trong trường hợp có sự cố xảy ra, đội ngũ vận hành sẽ ngay lập tức được cảnh báo.

Bảo vệ mạng

Bức tường lửa cũng được dựng theo các khuyến nghị trên thế giới và những cổng không sử dụng cũng đều được khoá lại.

Quản trị máy chủ

Alo Japan thực hiện quét tự động các máy chủ và khắc phục bất kỳ phát hiện nào có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống.

Lưu dấu

www.alojapan.vn duy trì hệ thống lưu dấu tập trung cho toàn bộ môi trường, trong đó lưu trữ mọi thông tin liên quan đến bảo mật, truy cập và các đo lường liên quan đến các dịch vụ www.alojapan.vn. Các thông tin lưu dấu này được phân tích theo các khía cạnh về bảo mật bởi các phần mềm tự động và được giám sát bởi đội ngũ an ninh.

Quản trị sự cố và đáp ứng

Trong trường hợp có sự cố về bảo mật, www.alojapan.vn sẽ nhanh chóng thông báo đến quý khách về bất kỳ sự truy cập trái phép nào đến thông tin cá nhân của quý khách.

www.alojapan.vn có chính sách và quy trình quản trị sự cố để có thể kịp thời xử lý khi sự cố xảy ra.

Các kiểm tra bảo mật từ bên ngoài

Alo Japan có đội ngũ nhân viên trình độ cao, kiểm tra định kỳ các dịch vụ của www.alojapan.vn nhằm đảm bảo các biện pháp an ninh đủ tốt và để giám sát của dịch vụ của www.alojapan.vn trước các lỗi bảo mật mới được phát hiện bởi cộng đồng nghiên cứu.

Đảm bảo an ninh hệ thống

Các tính năng mới và các thay đổi về thiết kế luôn phải thông qua quy trình kiểm tra của đội ngũ an ninh. Ngoài ra, mã nguồn được kiểm tra bằng phần mềm phân tích tự động, cũng như kiểm thử và xem xét bằng tay trước khi được cài đặt lên hệ thống.

Nhóm phát triển sản phẩm được yêu cầu để giải quyết bất kỳ nguy cơ nào về bảo mật xuất hiện từ ngay trong giai đoạn phát triển.