Điều khoản sử dụng

Người sử dụng cần tuân thủ các điều khoản dưới đây do trang Web đề ra. Tuân thủ các qui định về sử dụng dịch vụ của trang web.

Thỏa thuận truy cập và sử dụng

 • Quyền của người sử dụng:

Người sử dụng có quyền gửi nhận xét hoặc comment trên trang giao lưu của  www.alojapan.vn nếu đồng ý vào các điều khoản quy định sau:

 1. Mọi nội dung mà bạn đưa lên trang sẽ được Alo Japan di chuyển vào máy mẹ của www.alojapan.vn
 2. Bạn phải hiểu rằng nội dung mà bạn đưa lên không vi phạm quy định bản quyền hoặc vi phạm quyền tác giả của một ai khác. Nếu việc này xảy ra bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
 3. Bạn có quyền xóa văn bản của chính bạn đưa lên nhưng không có quyền xóa văn bản của các thành viên khác. Việc sửa hay thay đổi nội dung văn bản cũng sẽ không được chấp nhận.
 4. Alo Japan sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ lý do nào khi văn bản của bạn bị xóa đi hoặc bị mất đi.
 5. Bạn hiểu rằng nội dung văn bản của bạn đưa lên www.alojapan.vn sẽ được rất nhiều người sử dụng của www.alojapan.vn hoặc các thành viên bên ngoài đọc được
 • Trách nhiệm của người sử dụng:

Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của quý khách trên Internet.

Bạn không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Alo Japan.

Ngoài ra, bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tuyển dụng của mình theo thỏa thuận quy định tại Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ.

Khi sử dụng dịch vụ của Alo Japan và truy cập vào Website www.alojapan.vn , bạn nhận thức đầy đủ các điều CẤM sau:

 1. Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;
 2. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 4. Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
 5. Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;
 6. Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo;
 7. Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;
 8. Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
 9. Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế;
 10. Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
 11. Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
 12. Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến website Alo Japan;
 13. Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác;
 14. Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
 15. Sử dụng website Alo Japan cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

Bạn đồng ý rằng các dữ liệu về thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi truy cập www.alojapan.vn, sẽ được công ty mẹ Alo Japan quản lý. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được cung cấp cho bên thứ ba nếu việc đó mang lại lợi ích cho cả ba bên.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng www.alojapan.vn KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi khác của người sử dụng bất kỳ.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của www.alojapan.vn, hoặc không đồng ý với thỏa thuận truy cập của www.alojapan.vn, thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi KHÔNG SỬ DỤNG www.alojapan.vn nữa, nếu không chúng tôi buộc phải TRỤC XUẤT tài khoản của bạn khỏi website.